HANNA MÖRSKY

 • koulutus puheterapeutin työhön: laillistettu puheterapeutti, opinnot FM, Helsingin yliopisto 2008
 • työhistoria: työt 2008-2012 peruspalveluissa ja perheneuvolassa, ammatinharjoittajana 2013 alkaen tehden aiemmin arvioita mm. kuntien ostopalveluna ja erikoissairaanhoidossa ja sittemmin pääsääntöisesti kuntoutustyötä (enimmäkseen Kela-asiakkaita)
 • eniten kokemusta puheterapeuttina: lasten kommunikoinnin, puheen – ja kielenkehityksen pulmista
 • arvot: perheiden ja lasten äänen kuulluksi tuleminen, rinnalla kulkeminen, verkostoituminen (perhe, päiväkoti/koulu ja terapiat) suotuisasti toimien, lapsen kehitystä vahvistaen
 • ikä: 50+
 • palvelut: Puheterapiapalveluja vastaanottotilassa Lahden Rauhankadulla. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalvelua eteläisen vakuutuspiirin kuntaryhmä 5:n (Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila) alueella vastaanotto-, koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä.
 • Toimitilat: Vastaanottotilat sijaitsevat Lahden keskustassa ja niihin on esteetön pääsy. Tiloista löytyy odotusaula, WC ja neljän ammatinharjoittajapuheterapeutin työhuoneet, joten tiloissa saattaa olla eläinallergeenejä.
 • puheterapiakuntoutuksen työskentelykieli: suomi
 • työote: asiakaslähtöinen
 • AAC-keinojen käyttö: käytän työssäni tukiviittomien perussanastoa, kuvien tukea, lausemallisia toimintatauluja, asiakkaiden kommunikaatiokansioita ja puhelaitteita

 • terapiassa hyödynnettävät laitteet: asiakkaiden omia puhelaitteiden lisäksi hyödynnetään tarvittaessa pädia/tablettia

 • harrastukset: perheen kanssa vietettävä aika mm. hevosten kanssa

 • muuta: Puheterapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka osallistuvat vuosittain alansa täydennyskoulutukseen.

 • Avustajakoirat ovat sallittuja.